Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101866 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9002, ул. Георги Раковски
Телефон:052605570
Мобилен:0888734179
Специалност:икономика и организация на вътрешната търговия
Стаж:НИ-1996
Образование:висше(ВИНС Д. Благоев Варна)