Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101826 (1.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Асеновград 4230, ул. Полк. Дрангов
Телефон:033126381
Мобилен:0885193286
Специалност:Земеустройство
Стаж:НИ-1999
Образование:висше(ВИАС - София)