Оценителска правоспособност: Други активи(музикални инструменти и нумизматика )
Сертификати номера: 700100031 (1.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1359, ж.к. Люлин
Телефон:029286668
Мобилен:0898651331
Специалност:Цугтромбон
Стаж:ДР-2001
Образование:висше(Държавна музикална академия )