Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100632 (1.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1202, Иларион Макариополски
Телефон:028315741, 029717041
Мобилен:0888856989
Факс:029717141
Специалност:ТМММ
Стаж:МС-1996
Образование:висше(ТУ - София (ВМЕИ))