Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101804 (1.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1404, ул. Силиврия
Телефон:029583417
Специалност:Международни икономически отношения
Стаж:НИ-2007
Образование:висше (УНСС - София)