Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101795 (1.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1618, кв. Овча купел
Телефон:028568388
Мобилен:0887057515
Специалност:Архитектура
Стаж:НИ-2002
Образование:висше(ВИАС - София)