Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101786 (9.11.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пловдив 4003, бул. Цар Борис ІІІ- Обединител
Телефон:032952169
Мобилен:0888966092
Специалност:Промишлено и гражданско строителство - конструкции
Стаж:НИ-1999
Образование:висше(ВИАС - София)