Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101785 (9.11.2010 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1505, ул. Зора
Мобилен:0899951263, 0878140866
Специалност:Промишлено и гражданско строителство - конструкции
Стаж:НИ-1995
Образование:висше(УАСГ - София)