Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100592 (3.11.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1463, ул. Доспат
Мобилен:0887340141
Специалност:Икономика на промишленността
Стаж:ТП-1993
Образование:висше(УНСС - София)