Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101768 (3.11.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1000, ул. Пиротска
Мобилен:0887484868
Специалност:Водоснабдяване и канализация-пречистване на води
Стаж:НИ-1998
Образование:висше(ВИАС - София)