Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100546 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Стаж:ТП-2004