Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100572 (23.08.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1505, кв. Редута, ул. Острец
Телефон:029232964
Мобилен:0894544916
Специалност:Стопанско управление
Стаж:ТП-1997
Образование:висше(СУ Св. Климент Охридски - София)