Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания,
Сертификати номера: 500100567 (30.07.2010 г.) ,
Членува в КНОБ: не
Адрес:Бургас 8000, ул.Цар Симеон I
Телефон:0298190059
Мобилен:0888701103
Факс:029890291
Специалност:Организация на производството и управление на производството
Стаж:ТП-1993
Образование:висше(ВИИ - София)