Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101637 (30.07.2010 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1505, ул.Васил Друмев
Телефон:028430236
Мобилен:0888658026
Специалност:Строителство и архитектура
Стаж:НИ-1994
Образование:ср. специално(СТ Христо Ботев - София)