Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100585 (30.07.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1124, ул.Николай В. Гогол
Телефон:028438586
Специалност:Двигатели с вътрешно горене
Стаж:МС-2005
Образование:висше (ВМЕИ - София)