Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101622 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Кюстендил 2500, ж.к. Запад
Телефон:078541234
Мобилен:0884933518, 0896719061
Специалност:Организация, планиране и управление на строителството
Стаж:НИ-2007
Образование:висше(ВИНС Д. Благоев - Варна)