Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101502 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1510, ж.к. Хаджи Димитър
Телефон:028401996, 028478347
Мобилен:0888912568
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:НИ-2008
Образование:висше(ВИИ Карл Маркс - София)