Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101170 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1504, кв. Симеоново, ул. 54-та
Телефон:029613201
Мобилен:0886686163
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1996
Образование:висше (ВИАС - София)