Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100101488 (14.12.2009 г.) , 500100490 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1113, ж.к. Гео Милев
Телефон:029170193
Мобилен:0884605018, 0899995699
Факс:029523728
Специалност:Организация на производството и управление в промишлеността
Стаж:НИ-2007 ТП-1998
Образование:висше (ВИИ Карл Маркс - София)