Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100523 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Харманли 6450, ул. Лозенград
Телефон:037384117
Мобилен:0884873435
Специалност:Двигатели с вътрешно горене
Стаж:МС-1994
Образование:висше(ВИММЕСС - Русе)