Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100510 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Разград 7200, ул. Марица
Мобилен:0889317978
Специалност:Технология на машиностроенето и металите
Стаж:МС-1999
Образование:висше(ВИММЕСС - Русе)