Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101400 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Силистра 7500, ул. Москва
Телефон:086822306
Мобилен:0887151517
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1993
Образование:висше(ВИСИ - София)