Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101370 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1220, ж.к. Надежда 2
Телефон:028185529
Мобилен:0886909919, 0899929010
Факс:029555989
Специалност:Технология на минното производство
Стаж:НИ-2007
Образование:висше (ВМГИ - София)