Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100451 (14.12.2009 г.) , 100101366 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1359, ж.к. Люлин 4
Телефон:028255792
Мобилен:0885373783
Факс:028255792
Специалност:Счетоводна отчетност
Стаж:НИ-1993 ТП-1994
Образование:висше (ВИИ Карл Маркс - София)