Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101344 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Русе 7001, ул. Стефан Стамболов
Телефон:082833658, 082821961
Мобилен:0898333920, 0898255577
Факс:082821961
Специалност:Механизация и електрификация на мините
Стаж:НИ-1997
Образование:висше(ВМГИ - София)