Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 300100488 (14.12.2009 г.) , 100101320 (14.12.2009 г.) , 500100444 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1619, кв. Княжево, ул. Княжевска
Телефон:028143863
Мобилен:0888951797
Специалност:Водоснабдяване и канализация
Стаж:НИ-1998 МС-2002 ТП-2002
Образование:висше(ВИАС - София)