Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100442 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1799, ж.к. Младост 2
Телефон:029405503, 028849588
Мобилен:0889990710
Специалност:Управление и икономика на АПП
Стаж:ТП-1993
Образование:висше(ВИИ Карл Маркс - София)