Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101297 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1582, ж.к. Дружба 2
Телефон:029734765
Мобилен:0889359056
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1998
Образование:висше(ВИАС - София)