Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101264 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Свищов 5250, 33 Свищовски полк
Телефон:063141014, 063164342
Мобилен:0886961645
Специалност:Финанси и кредит
Стаж:НИ-1997
Образование:висше(ВФСИ Д. А. Ценов - Свищов)