Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101216 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Кърджали 6600, ул. Цар Калоян
Телефон:036126372, 036161110
Мобилен:0884488909
Факс:036161110
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1994
Образование:висше(ВИСИ - София)