Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100432 (14.12.2009 г.) , 100101179 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1233, ж.к. Фондови жилища
Телефон:028112972, 028112972
Мобилен:0898619579
Факс:028112401
Специалност:Електроснабдяване на промишлени предприятия
Стаж:НИ-2001 МС-2000
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)