Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100384 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1510, ж.к. Хаджи Димитър
Телефон:029478861
Мобилен:0888701835
Специалност:Социално икономическо планиране
Стаж:ТП-1993
Образование:висше(ВИИ Карл Маркс - София)