Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100410 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Търговище 7700, ул. Ал. Константинов
Телефон:060162620
Мобилен:0899942063
Факс:060162622
Специалност:Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Стаж:МС-2000
Образование:висше(ВТУ Ангел Кънчев - Русе)