Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100368 (14.12.2009 г.) , 300100408 (14.12.2009 г.) , 100101133 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1619, ул. Лазарополе
Телефон:028572212
Мобилен:0898536868, 0889536868
Специалност:Организация в производството и управлението в промишлеността
Стаж:НИ-2007 МС-1994 ТП-1993
Образование:висше(ВИИ Карл Маркс - София)