Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101099 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Габрово 5300, ул. Венец
Телефон:066803030
Мобилен:0899323800
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1998
Образование:висше(ВИСИ - София)