Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101090 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1407, ж.к. Лозенец, ул. Елин връх
Телефон:029236838
Мобилен:0878372192
Специалност:Промишлена топлотехника
Стаж:НИ-1998
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)