Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101074 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1408, бул. Витоша № 150
Телефон:028511056
Мобилен:0898710367, 0893302667
Специалност:Архитектура
Стаж:НИ-1998
Образование:висше(ВИСИ - София)