Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100385 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Монтана 3400, ул. Христо Смирненски
Телефон:096588860
Мобилен:0887964246
Специалност:Двигатели с вътрешно горене
Стаж:МС-2001
Образование:висше(ВНВУ Васил Левски - Велико Търново)