Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100376 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1220, ж.к. Надежда 1
Мобилен:0888936886
Специалност:Радио и телевизия
Стаж:МС-1997
Образование:ср. специално(ТЕТ М. В. Ломоносов - Г. Оряховица)