Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100101018 (14.12.2009 г.) , 810100168 (20.06.2011 г.) , 500100330 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Търговище 7700, ул. Герлово
Мобилен:0884928142
Факс:060185657
Специалност:Икономика и управление на строителството
Стаж:НИ-2008 ТП-1993 ЗЗ-2006
Образование:висше(ИУ - Варна)