Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100983 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1784, кв. Полигона
Телефон:028764564, 028650990
Мобилен:0878115917, 0878115917
Факс:028650909
Специалност:Хидротехническо строителство
Стаж:НИ-2007
Образование:висше(ВИАС - София)