Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100965 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Етрополе 2180, бул. Партизански
Телефон:072063866
Мобилен:0884904042
Специалност:Хидромелиоративно строителство
Стаж:НИ-1997
Образование:висше(УАСГ - София)