Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100958 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Шумен 9700, бул. Преслав
Телефон:054883076, 054800344
Мобилен:0886440498
Специалност:Архитектура
Стаж:НИ-1997
Образование:висше(ВИАС - София)