Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100932 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пловдив 4003, бул. Цар Борис ІІІ Обединител
Телефон:032962386
Мобилен:0888263761
Факс:032956469
Специалност:Атомна физика
Стаж:НИ-1998
Образование:висше(СУ Св. Климент Охридски - София)