Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100339 (14.12.2009 г.) , 500100308 (14.12.2009 г.) , 100100930 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Бургас 8005, ж.к. П. Р. Славейков
Телефон:056883650
Мобилен:0898340111
Специалност:Металургия на черни метали
Стаж:НИ-2007 МС-1993 ТП-1993
Образование:висше(ВХТИ - София)