Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100338 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пловдив 4003, бул. Дунав
Телефон:032963188
Мобилен:0889248714
Специалност:Проучване на сондирането
Стаж:МС-1999
Образование:висше(ВМГИ - София)