Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100915 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Шумен 9700, Иван Моллов
Телефон:054860306
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1999
Образование:висше (ВНВСУ Ген. Бл. Иванов - София)