Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100899 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1142, ул. Фритьоф Нансен
Телефон:029812656
Мобилен:0898206464, 0878557992
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1998
Образование:висше(ВИАС - София)