Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100100896 (14.12.2009 г.) , 500100294 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Плевен 5800, ул. Шипка
Телефон:064828780
Мобилен:0899098222
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1998 ТПВ-2008
Образование:висше (ВИАС - София)