Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 400100045 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1799, ж.к. Младост 2
Телефон:028845755
Мобилен:0888594092
Факс:028759009
Специалност:Биология
Стаж:ПИИС-1998
Образование:висше(СУ Св. Климент Охридски - София)